Świadczymy usługi kompleksowej obsługi kotłowni na terenie całej Polski

Ofertę kierujemy przede wszystkim do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Zapewniamy ciągłość ogrzewania podłączonych do kotłowni obiektów. Zabezpieczamy dostawy opału oraz obsługę przez personel posiadający wymagane prawem uprawnienia energetyczne. Optymalizujemy proces obsługi kotłowni pod względem warunków technicznych i zasad oszczędnej eksploatacji. Od 30 lat działamy na rynku paliw stałych. Dzięki zmagazynowaniu dużych ilości opału nie jesteśmy wrażliwi na zmiany i zawirowania rynku paliw. Dzięki temu bez obaw możemy zawierać umowy długookresowe, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo naszych klientów.